رشد پایدار بهینه سازی فرآیندها، محصولاتی با کیفیت بالاتر

زنجیره تامین در حوزه کشاورزی نقش اساسی در تضمین کیفیت و دسترسی به محصولات تازه دارد. گروه پارتاک با استفاده از راهکارهای نوآورانه به ذی نفعان خود این امکان را می دهد تا فرآیندهای تأمین و تولید خود را بهینه سازی کنند؛ با کاهش هدر رفت منابع و زمان کمک میکند تا این فرآیندها کارآمدتر شده و سطح کیفیت محصولات از مزرعه تا مصرف کننده تضمین شود. این امر یکی از اقدامات مؤثر و جدی این گروه در تحقق رویکردهای پایدار و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی میباشد.
Screenshot 2024-05-20 171155
Screenshot 2024-05-20 171218
Screenshot 2024-05-20 171235

لجستیک و راهکارهای پیشرفته برای توزیع سریع و مؤثر

گروه پارتاک در بحث لجستیک و توزیع کالاهای کشاورزی به عنوان یکی از چالشهای اصلی این صنعت با به کارگیری فناوری های پیشرفته و شبکه های توزیع گسترده و همچنین دسترسی به بازارهای جدید تلاش میکند تا محصولات را به سرعت با کارایی بالا و با حداقل هزینه عرضه نماید. در این راستا از سیستمهای پیشرفته برای ردیابی دقیق محصولات در طول مسیر بهره برده مسیرهای حمل و نقل را بهینه سازی میکند و در نهایت در کاهش هزینه های عملیاتی بسیار مؤثر عمل می نماید.
Screenshot 2024-05-20 171540