عبور از مرزها گشودن دروازه های جدید در تجارت جهانی

مجموعه پارتاک با تکیه بر شبکه ارتباطاتی گسترده خود و همچنین تیمی مجرب و مسلط بردانش و قوانین بازارهای جهانی و شناخت فرصتهای بی شمار بین المللی اقدام به ارائه خدمات تخصصی در حوزه واردات و صادرات کرده و حضور پررنگ و فعالی در رشد اقتصادی دارد به منظور تسهیل فرآیندهای تجاری این گروه در تلاش است متناسب با نیازهای ذی نفعان راه کارهای دقیق سنجیده و سفارشی برای ترانزیت و تجارت کالاها پیشنهاد نماید. در این راستا در چند حوزه تجارت جهانی فعالیت دارد

محصولات پتروشیمی

فولاد

محصولات کشاورزی

محصولات فرهنگی و هنری

خودروها

محصولات پتروشیمی و فولاد راهبردی برای توسعه تجارت بین المللی

یکی از عرصه های مهمی که گروه پارتاک در آن فعالیت میکند ترانزیت و تجارت بین المللی کالاهای پتروشیمی و فولاد میباشد که همواره با تقاضای بالا و پیوسته و فرصتهای فراوان همراه است. این کالاها به عنوان مواد اولیه اصلی در بسیاری از صنایع ظرفیت بالایی برای کمک به رشد و توسعه اقتصاد داشته و میتوانند به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی در شکل گیری اقتصاد جهانی عمل کنند.