p{text-align:justify!important;} p{text-align:justify!important;}

حوزه های فعالیت

از نظارت بر ساخت زیرساخت ها تا ورود در دنیای خلاقانه انیمیشن و آموزش حوزه های متنوع فعالیت گروه صنعتی، فرهنگی و تجاری پارتاک می باشند که به همت گروهی بالغ بر ۲۰۰۰ نیروی کارآزموده محقق می شوند و قابلیت سازگاری، وسعت تخصص و تمایل به سرمایه گذاری در بخش های مختلف را به نمایش می گذارند.

معرفی مجموعه

اهداف و رویکرد های گروه پارتاک

پارتاک علاوه بر عمل به تعهدات و وظایف خود ، به دنبال دستیابی به بالاترین استانداردهاست و قصد دارد کیفیت اقدامات خود را حتی به فراتر از آنها نیز ارتقاء دهد .

گروه پارتاک بر این باور است که اعتماد داده نمی شود بلکه باید آن را به دست آورد ، و این موضوع را در زمره اهداف و ارزش های بنیادین خود قرار داده است . لذا با پایبندی به تعهدات خود تلاش می کند که اعتماد ذی نفعان خود را همواره جلب و حفظ نماید.

در یک جهان به سرعت در حال تحول ، پارتاک به دنبال پیشتاز بودن با بهره گیری از آخرین فناوری ها و روش هاست. این گروه به دنبال یافتن مسائل و چالش های روز می باشد و با ابزارها و روش های خلاقانه و نوآورانه پاسخ های بهینه و در خور را برای آن ها می آفریند لذا همواره در تلاش است تا نه تنها به روز بماند بلکه در تعیین سرعت این حوزه نیز نقش مهمی را ایفا نماید.

با باور بر اینکه همگرایی می تواند به دستاوردهای بزرگتر منجر شود ، پارتاک همواره پذیرای مشارکت بوده و به رشد متقابل و تخصص مشترک تأکید دارد .

علاوه بر چشم انداز پارتاک در حوزه توسعه تجارت، صنعت و فرهنگ ، در زمره اهداف اصلی این گروه است که تمامی عملکردها و اقدامات آن در راستای حفظ و ارتقاء سلامت و امنیت برای آیندگان و پرهیز از اقداماتی باشد که این ارزش ها را در معرض خطر قرار می دهد.

شرکت های زیرمجموعه شرکت پارتاک

p{text-align:justify!important;}