حوزه های فعالیت

از نظارت بر ساخت زیرساختها تا ورود در دنیای خلاقانه انیمیشن و آموزش حوزههای متنوع فعالیت گروه صنعتی، فرهنگی و تجاری پارتاک میباشند که به همت گروهی بالغ بر ۲۰۰۰ نیروی کارآزموده محقق میشوند و قابلیت سازگاری، وسعت تخصص و تمایل به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف را به نمایش میگذارند.

معرفی مجموعه

اهداف و رویکرد های گروه پارتاک

پارتاک علاوه بر عمل به تعهدات و وظایف خود ، به دنبال دستیابی به بالاترین استاندارد هاست و قصد دارد کیفیت اقدامات خود را حتی به فراتر از آن ها نیز ارتقا دهد 

گروه پارتاک بر این باور است که اعتماد داده نمی شود بلکه باید آن را به دست آورد و این موضوع را در زمره اهداف و ارزشهای بنیادین خود قرارداد است لذا با پایبندی به تعهدات خود تلاش میکند که اعتماد ذی نفعان خود را همواره جلب و حفظ نماید.

در یک جهان به سرعت در حال تحول پارتاک به دنبال پیشتاز بودن با بهره گیری از آخرین فناوریها و روش هاست. این گروه به دنبال یافتن مسائل و چالشهای روز می باشد و با ابزارها و روشهای خلاقانه و نوآورانه پاسخهای بهینه و در خور را برای آنها می آفریند الداا همواره در تلاش است تا نه تنها به روز بماند بلکه در تعیین سرعت این حوزه نیز نقش مهمی را ایفا نماید.

با باور بر اینکه همگرایی میتواند به دستاوردهای بزرگ تر منجر شود پارتاک همواره پذیرای مشارکت بوده و به رشد متقابل و تخصص مشترک تأکید دارد

علاوه بر چشم انداز پارتاک در حوزه توسعه تجارت، صنعت و فرهنگ در زمره اهداف اصلی این گروه است که تمامی عملکردها و اقدامات آن در راستای حفظ و ارتقاء سلامت و امنیت برای آیندگان و پرهیز از اقداماتی باشد که این ارزشها را در معرض خطر قرار می دهد.

شرکت های زیرمجموعه شرکت پارتاک