p{text-align:justify!important;} p{text-align:justify!important;}

منابع انسانی

گروه صنعتی فرهنگی و تجاری پارتاک در راستای تحقق اهداف و رویکردهای خود همواره تلاش می نماید تا از متخصصان و تحصیل کردگان در حوزه های مرتبط با فعالیت های خود بهره ببرد. از این رو از میان ۳۵۰ نفر نیروی فعلی خود ، با نزدیک به ۲۵۲ کارشناس ، ۶۳ کارشناس ارشد ، ۳۱ دکتری و ۴ پست دکتری در شاخه های مختلف علم و هنر همکاری می کند.

دکتری و پست دکتری

گروه صنعتی ، فرهنگی و تجاری پارتاک افتخار همکاری با حدود ۳۵ نفر نیروی متخصص و مدیران مجرب دارای تحصیلات عالیه دکتری و پست دکتری را دارد.

کارشناسی ارشد

مجموعه پارتاک در میان تیم کارآزموده خود با جمعی بالغ بر ۶۳ نفر از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد اقدام به همکاری نموده است.

کارشناسی

جمعی از کارشناسان خلاق و هوشمند بالغ بر ۲۵۲ نفر از متخصصان رشته های گوناگون ، تیم قوی و منسجم مجموعه صنعتی ، فرهنگی و تجاری پارتاک را تشکیل می دهد.

چارت سازمانی

شرکت های زیر مجموعه گروه پارتاک

گروه صنعتی، فرهنگی و تجاری پارتاک در راستای تحقق اهداف و رویکرد های خود ، با چندین شرکت در زیرمجموعه خود از جمله اسکای فریم ، مؤسسه آینده نگر ، پویا نمای آسمان خیال ، ویرا تجارت پارتاک ، دانه طلایی داریوش ، پترو پالایش پارتاک ، گوارا آبگینه زاگرس و ابربناسازان پارتاک اقدام به همکاری نموده است .
p{text-align:justify!important;}