p{text-align:justify!important;} p{text-align:justify!important;}

خودرو های برقی

موج نوین حمل و نقل پاک و پیشرفته

موج نوین حمل و نقل پاک و پیشرفته بحران زیست محیطی یکی از چالشهای مهم دنیای امروز است و خودروهای برقی (EV) میتواند یک انتخاب هوشمندانه محسوب شود. این خودروها نقش مهمی در کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و جلوگیری از انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای دارند که منجر به جلوگیری از هدر رفت منابع انرژی صرفه جویی در هزینه ها حفظ منابع تجدیدناپذیر برای آیندگان و در نهایت افزایش کیفیت هوا و حفاظت از محیط زیست میشوند. همچنین خودروهای برقی به دلیل عدم وابستگی به سوختهای فسیلی و قیمتهای متغیر آن، راهکاری اقتصادی و مقرون به صرفه به شمار میروند حمایت از این صنعت از اهداف مجموعه پارتاک است. این گروه تلاش میکند که در این حوزه پرقدرت و پیشرو باشد و از این طریق فناوریهای نوین را در زندگی روزمره در اختیار مردم قرار داده در میان جوانان مشتاق و علاقمند به این حوزه، ایجاد انگیزه کند و با رونق این صنعت و صنایع وابسته به آن منجر به ایجاد فرصتهای شغلی متعدد و رشد اقتصادی شود.

ایستگاه های شارژ و صنایع نقطه عطفی در دسترسی و راحتی

علاوه بر خودروهای برقی گروه پارتاک با تیمی از متخصصین برجسته و استفاده از فناوری های نوین می کوشد با ایجاد و راه اندازی و پشتیبانی از ایستگاه های شارژ این خودروها دسترسی به شارژ را تسهیل، سفرهای طولانی را ممکن و فرصت های شغلی جدیدی بسازد . این ایستگاه ها که با فناوری های پیشرفته و سریع شارژ تجهیز شده اند، بستری برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل پاک فراهم می آورند . صنایع وابسته نیز شکوفا می شوند، از تولید باتری های پیشرفته گرفته تا توسعه نرم افزارها و سیستم های هوشمند ، خدمت دیگری از مجموعه پارتاک برای مدیریت انرژی و تحول در حوزه سرمایه گذاری و نوآوری است.
2car
p{text-align:justify!important;}